protiger logo
Polityka prywatności

Polityka prywatności aplikacji marki PROTIGER

Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika służących realizacji usług aplikacji marki PROTIGER żądanych przez Użytkownika, przez firmę Mediaflex.

Użytkownicy mogą powierzyć firmie Mediaflex dane osobowe przez zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptację warunków Polityki Prywatności w aplikacjach marki PROTIGER, zapewnia, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.)

  1. Aplikacje marki PROTIGER zostały zaprojektowane przez firmę Mediaflex Sp. Z.o.o z siedzibą w Krakowie, ul.Wodna 17, 30-556 Kraków wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000312632 NIP 9452114296, REGON 120779909.
  2. Aplikacje zbierają informacje na temat danych osobowych Użytkownika.
  3. Dane nie są udostępniane osobom trzecim, prócz za zgodą Użytkownika.
  4. Dane w aplikacjach nie są poza nimi zbierane i wykorzystywane. Zbierane statystyki o Użytkownikach są przechowywane w urządzeniu. Zdalna baza danych informacji o lokalizacjach, nie zbiera informacji o Użytkownikach.
  5. Dane Użytkownika są przesyłane do API. Tylko zarejestrowany Użytkownik ma do nich dostęp
  6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści ich danych osobowych, ich poprawiania, uzupełniania, aktualizacji i żądania zaniechania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
  7. Mediaflex może przetwarzać powierzone dane jedynie w zakresie i w celu przewidzianym w regulaminie. Przetwarzanie danych wymaga zgody klienta.
  8. Mediaflex zastrzega sobie prawo zmiany poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności i poinformowanie Użytkownika.
  9. Korzystając z aplikacji mobilnych marki PROTIGER, Użytkownik wyraża zgodę na zasady zawarte w Polityce Prywatności.